YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

Realizované akce

Zde jsou některé stavby naší společnosti

 • Bytový dům Ústí nad Labem

  Bytový dům Ústí nad Labem

  Výstavba třípodlažního bytového domu na klíč vč. provedení venkovních úprav, přípojek, vnitřního vybavení bytů

  2013 - 2014

 • OPŠ Kamenice v České Kamenici

  OPŠ Kamenice v České Kamenici

  Rekonstrukce levého břehu Kamenice v délce cca 200 m v intravilánu obce Česká Kamenice za částečného omezení provozu přilehlé komunikace. Demolice původního zdiva, provedení nových…

  2014-2015

 • Ohře - rybí přechod Černý mlýn

  Ohře - rybí přechod Černý mlýn

  Výstavba rybochodu formou obchvatu stávajícího tělesa jezu. Stavební jáma zajištěna dočasnými štětovnicovými stěnami, těleso rybochodu tvořeno dvěma souběžnými železobetonovými…

  2014 - 2015

 • Podkrušnohorské technické muzeum

  Podkrušnohorské technické muzeum

  Kompletní rekonstrukce objektu vč. provedení bezkanálového vedení tepla a nové kotelny na tuhá paliva

  2013

 • Rekonstrukce garáží - TS Meziboří

  Rekonstrukce garáží - TS Meziboří

  Rekonstrukce objektu garáží pro vozidla údržby TS Meziboří. Demontáž stávajícího a montáž nového opláštění stěn i střechy ze sendvičových panelů. Sanace původní ocelové…

  2014

 • Rekonstrukce úpravny vody v Meziboří

  Rekonstrukce úpravny vody v Meziboří

  Převážně železobetonářské, zednické práce a bourací práce na cca 12 stavebních objektech a dodávka některých samostatných stavebních celků, např. komplikovaná vestavba reakční…

  2013 - 2015

 • Sokolovna Litvínov

  Sokolovna Litvínov

  Kompletní rekonstrukce původního objektu vč. statického zajištění a chemické injektáže spodní stavby a dostavba nového třípodlažního traktu. Součástí stavby je dále vybavení…

  2014 - 2015

 • Sportovní hala Koldům

  Sportovní hala Koldům

  Novostavba víceúčelového sportovního sálu o ploše cca 600 m2 vč. divácké galerie, provedení sportovního povrchu a nové obslužné komunikace.

  2014 - 2015