YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

Ohře - rybí přechod Černý mlýn

Provedené práce: Výstavba rybochodu formou obchvatu stávajícího tělesa jezu. Stavební jáma zajištěna dočasnými štětovnicovými stěnami, těleso rybochodu tvořeno dvěma souběžnými železobetonovými žlaby s obložením lomovým kamenem. Dno žlabů tvořeno kartáči s kamenným pohozem a kamennými solitéry. Rozsáhlé terénní úpravy a kamenné rovnaniny v korytě i na dně řeky. Tato stavba obdržela zvláštní ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2015 od Svazu vodního hospodářství ČR.

Poskytované služby: Kompletní stavební práce. Investor: Povodí Ohře s.p.

Realizace: 2014 - 2015

Místo: Citice u Sokolova

Ohře - rybí přechod Černý mlýn
  • Ohře - rybí přechod Černý mlýn
  • Ohře - rybí přechod Černý mlýn

Seznam všech projektů