YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

OPŠ Kamenice v České Kamenici

Provedené práce: Rekonstrukce levého břehu Kamenice v délce cca 200 m v intravilánu obce Česká Kamenice za částečného omezení provozu přilehlé komunikace. Demolice původního zdiva, provedení nových kamenných základů a nové opěrné zdi z čediče o průměrné výšce 3 m vč. železobetonové římsy a zábradlí. Uvedení tělesa komunikace do původního stavu.

Poskytované služby: Stavební práce - rekonstrukce Investor: Povodí Ohře s.p.

Realizace: 2014-2015

Místo: Česká Kamenice

OPŠ Kamenice v České Kamenici
  • OPŠ Kamenice v České Kamenici
  • OPŠ Kamenice v České Kamenici

Seznam všech projektů