YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

YSSEN spol. s r.o.

Vodohospodářské a inženýrské stavby

Provádíme rekonstrukce koryt vodotečí, propustků i výstavbu rozsáhlejších vodohospodářských objektů, jako jsou rybí přechody nebo retenční nádrže. Pokládáme vodovody i kanalizace v celé škále materiálů i dimenzí.

fotografie Pokládka vodovodu v Lomu

fotografie Rekonstrukce vodovodu v Litvínově

fotografie Rekonstrukce zdiva v České Kamenici

fotografie Rybí přechod na Ohři - Černý mlýn